Shoryudo

ยินดีต้อนรับสู่เส้นทางมังกร

เส้นทางมังกร (โชริวโด) คือหนึ่งในเจ็ดเส้นทางท่องเที่ยว
ครอบคลุมบริเวณกว้างภายในประเทศที่รับรองโดยทางการญี่ปุ่น
เส้นทางมังกรตั้งอยู่ "ตรงกึ่งกลาง" ของประเทศญี่ปุ่น โดย
เส้นทางมังกรนั้นเริ่มด้วยตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นอย่าง "ภูเขาไฟฟูจิ"
"อาหารและสาเก" ที่ได้รับการบ่มเพาะจากแหล่งน้ำ
อันใสสะอาดบริสุทธิ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ที่เป็นรูปเป็นร่างอย่าง "ซามูไร" และ "การสร้างประดิษฐ์สิ่งต่างๆ"
ที่ได้รับการบอกเล่าผ่านช่างฝีมือชำนาญการ ซึ่งสิ่งที่
กล่าวมานี้คือธีมของเส้นทางท่องเที่ยวครอบคลุม
บริเวณกว้างที่เรานำเสนอแห่งนี้
การเปรียบเอาภูมิภาคจูบุและโฮคุริคุ
(จังหวัดโทยามะ จังหวัดอิชิคาวะ จังหวัดฟุกุอิ จังหวัดนากาโน
จังหวัดกิฟุ จังหวัดชิสุโอกะจังหวัดไอชิ จังหวัดมิเอะ จังหวัด
ชิกะ) กับ"มังกร" จนกลายเป็น "เส้นทางมังกร"
พวกเรารอทุกท่านอยู่ที่เส้นทางมังกร

สู่เส้นทางมังกรเกี่ยวกับ


เส้นทางเครือข่ายทั้ง 6

แหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางมังกรมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
เพื่อช่วยให้สามารถเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของเส้นทางมังกร ทางเราขอเสนอ 6 เส้นทางที่มีลักษณะเฉพาะตัว


เนื้อหาของมนต์เสน่ห์
ที่เหลือล้นของเส้นทางมังกร

มนต์เสน่ห์ของเส้นทางมังกรมีหลากหลายแบบ มรดกโลกอย่าง "ชิราคาวาโกะ โกคายามะ" หรือแหล่งประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่อย่าง "คานาซาวะ" "ฮิดะ ทาคายามะ" นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนและภูมิทัศน์ธรรมชาติ
แล้ว ทางเราได้เตรียมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและอาหารการกินของแต่ละท้องถิ่น


แจ้งให้ทราบ

ได้เปิดตัวเว็บไซต์

  • TOP
  • ยินดีต้อนรับสู่เส้นทางมังกร