welcome to SHORYUDO

 • Dragon Course
 • Greatnature Course
 • Ukiyoe Course
 • Nostalgic Course
โชริวโด

ยินดีต้อนรับสู่ โชริวโด

โชริวโด (เส้นทางมังกร) ที่อยู่ "กึ่งกลาง" ของประเทศญี่ปุ่น ที่โชริวโดนั้นคือเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำในพื้นที่ที่มี "ภูเขาต่าง ๆ" โดยเริ่มต้นจากภูเขาไฟฟูจิที่ถือเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น
"อาหารและสุรา" ที่ได้มาจากน้ำที่ใสสะอาด วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีรูปร่างมาจาก "ซามุไร"
"การสร้างสรรค์ผลงาน" ที่ได้มาจากธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาของช่างฝีมือ เป็น "มังกร" ที่มองเห็นได้ใน
"เส้นทางมังกร" ในแถบจูบุและแถบโฮะคุริคุ (จังหวัดโทยามะ จังหวัดอิชิคะวะ จังหวัดฟุกุอิ
จังหวัดนากาโนะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดชิสุโอกะ จังหวัดไอจิ จังหวัดมิเอะ จังหวัดชิกะ"
เรารอพวกคุณอยู่ที่เส้นทางโชริวโด!

ดูรายละเอียดของเส้นทางทั้ง 4 ของโชริวโด

Dragon Course

"เส้นทางที่เป็นสัญลักษณ์ ของโชริวโด"
เปรียบเสมือน การเอาคาบสมุทรโนโตะ
ดั่งหัวของมังกร ที่กำลังทะยาน

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ่นในอดีต เป็นเส้นทาง
ที่จะได้สัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

Great Nature Course

เส้นทางที่สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
และการจัดการของ "ธรรมชาติ"
อย่างเช่นอัลไพน์ แนวหิน ทะเลสาบเก่าแก่

Ukiyo-e Course

เส้นทางที่สัมผัสประสบการณ์
การสร้างสรรค์ผลงานและปราสาทของซามุไร
ในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

เสนอทางหลวงสายหลัก

เสน่ห์ของโชริวโดมีมากมาย
ได้เตรียมเนื้อหาที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารและสุรา นอกจากนั้นยังมีออนเซ็นและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างมรดกโลก "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โกคายามะ" และ "คานาซาวะ" "ฮิดะ ทาคายามะ" ที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่

 • DASHI FLOATS & KARAKURI Story
 • SAKE Story
 • SAMURAI Story
 • MONOZUKURI Story

ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม

 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม นางสาวเรียวโกะนากาโนะ
 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม คุณเอบุนเอ
 • ตามรอย ความสุดยอด ของอิเซะชิมะ
 • ข้อมูล การเดินทาง
 • ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์
 • Shoryudo คืออะไร?
 • Shoryudo Free Wi-Fi Infomation

scroll