Dragon Course
 1. Home
 2.  / 
 3. Dragon Course

Dragon Course คือ

装飾1

แหล่งท่องเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
คอร์สโชริวโดเป็นคอร์สที่ตัดขวางจากใต้ขึ้นเหนือกลางหมู่เกาะญี่ปุ่น ที่กล่าวได้ว่าเป็น
"คอร์สที่มีรูปลักษณ์เป็นมังกร" เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมังกร
ที่กำลังทะยานจากบริเวณเมืองใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้อย่างนาโกยะขึ้นสู่ท้องฟ้า
ที่ซึ่งคุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับบ่อหน้าร้อนชื่อดังอย่างบ่อน้ำร้อนเกะโระและบ่อน้ำร้อนวาคุระ
และจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น หัตถกรรมทองคำเปลว ช่างฝีมือทำดาบซามูไร ขบวนแห่ตุ๊กตาคะระคุริ
และงานเทศกาล เป็นต้น โดยเริ่มจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านพื้นที่ภูเขาสู่ด้านของทะเลญี่ปุ่น
มาสัมผัสธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย บ้านเมือง อาหารการกิน และวัฒนธรรมด้วยกัน

วิธีการเดิน องเส้นทางมังกร

item2
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7

วันที่ 1:นาโกยะ (พักค้างคืนที่นาโกยะ)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 2:นาโกยะ ▶ อินุยามะ ▶ เซคิ ▶ มิโนะ ▶ กุโจ ▶ เกะโระ (พักค้างคืนที่เกะโระ)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 3:เกะโระ ▶ ทาคายามะ (พักค้างคืนที่ทาคายามะ)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 4:ทาคายามะ ▶ โทยามะหรือทาคาโอกะ (พักค้างคืนที่โทยามะ)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 5:โทยามะ ▶ คานาซาวะ (พักค้างคืนที่คานาซาวะ)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 6:คานาซาวะ ▶ บ่อน้ำร้อนวาคุระ (บ่อน้ำร้อนวาคุระที่พัก)

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area

วันที่ 7:อน้ำร้อนวาคุระ ▶ วาจิมะ

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง
Recommended Tourist Attractions

Recommended Tourist Attractions

名古屋城

icon

愛知県

icon

歴史・伝統文化

サムライ街道

栄ショッピング

icon

愛知県

icon

ショッピング

日本食

大須商店街

icon

愛知県

icon

繁華街

ショッピング

日本食

豊田産業記念館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

金虎酒造

icon

愛知県

icon

日本酒

銘酒街道

徳川美術館&徳川園

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

歴史・伝統文化

サムライ街道

ノリタケの森

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

リニア・鉄道館

icon

愛知県

icon

美術館・博物館

ものづくり街道

Find Dining Locations in This Area
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7

ดูรายละเอียดของเส้นทางทั้ง 4 ของโชริวโด

item2
The Four Shoryudo Routes
Dragon Course Great Nature Course Nostalgic Course Ukiyo-e Course
 • Dragon Course
 • Great Nature Course
 • Nostalgic Course
 • Ukiyo-e Course

เสนอทางหลวงสายหลัก

item2
 • Special Tour Feature
 • Special Tour Feature
 • Special Tour Feature
 • Special Tour Feature
 • Special Tour Feature
 • Special Tour Feature
DASHI FLOATS & KARAKURI Story SAKE Story SAMURAI Story MONOZUKURI Story JAPAN MOUNTAIN Story DRAGON Story

- Useful Information -

Convenient Tool Transit Information Shoryudo Free Wi-Fi Infomation Activity and Event Information
Japan Endless Discovery GO! Central Japan
topへ