Platinum Alpine Route

Platinum Alpine Route

แหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางมังกรมี
ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์

เส้นทางเทือกเขาแพลตินั่ม คือ แนวเขาต่างๆในระดับ 3,000 เมตร ที่
เรียงต่อกัน มาเดินทางตัดแนวเขาด้วย
รถเคเบิล กระเช้า รถบัส รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์ที่เชื่อมกัน
เป็นระยะทางกว่า 90 กิโลเมตร
สามารถเดินทางได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน มาร่วม
เพลินเพลินกับฤดูใบไม้ผลิที่มี “กำแพงหิมะ” ฤดูร้อนที่
เย็นสบาย และฤดูใบไม้ร่วงก็มีใบไม้สีแดงให้เพลิดเพลิน
ด้วยเช่นกัน มุมมองของเทือกเขาต่างๆจากเมืองโทยามะและเมือง
นากาโนะนั้นก็ยังมีความสวยงามอีกด้วย

กำแพงหิมะ

雪の壁

หุบเขารูปตัววีหนึ่งเดียวของญี่ปุ่น

日本一のV字渓谷

มุโรโด

室堂

ไดคันโบและกระเช้า

大観峰とロープウェイ

เขื่อนคุโรเบะ

黒部ダム

ทดลองล่องแพ

ラフティング体験

ไร่สวนวาซาบิกับกระท่อมกังหันน้ำ

わさび農園と水車小屋

พื้นที่ชุ่มน้ำอิยาริ

居谷里湿原

富山湾の鮨

富山湾の鮨
  • TOP
  • Platinum Alpine Route