Nostalgic course

【เส้นทาง Nostalgic】

TOP > Nostalgic Course

Nostalgic Course คือ

แหล่งท่องเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ เส้นทางรำลึกถึงความหลังที่จะได้พบกับ
"สิ่งเก่าแก่ของญี่ปุ่น" ที่หลากหลาย เป็นคอร์สที่จะได้สัมผัสกับ "จิตใจของชาวญี่ปุ่น" ปราสาทและบ้านเมืองเก่าต่าง ๆ
ที่เป้นจุดเด่นของวัฒนธรรมซามูไร ตอนนี้ผู้คนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเก่าและบ้านที่เป็นมรดกโลกเหล่านั้นเช่น
“แบบกัสโชสึคุริ” และที่สถานีรายทางก็ยังมีกลิ่นอายของต้นตำรับของญี่ปุ่นอยู่ ในยุคปัจจุบันหลายคนหวังว่า
ในชีวิตสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสักการะต้นกำเนิดของจิตวิญญาณคนญี่ปุ่นอย่าง "ศาลเจ้าอิเซะ" มรดกโลก
"เส้นทางแสวงบุญคุมาโนะโคโดะ" ผู้คนหลากหลายในบริเวณรอบ ๆ เส้นทางนี้เติบโตมากับวิถีชีวิตชาวทะเล
การเพาะเลี้ยงไข่มุกซึ่งมีความหวงแหนและให้ความสำคัญกับทะเล ผู้มาเยือนร่วมสัมผัสความรู้สึกแห่ง
"ความคิดถึง" "ความอบอุ่น" และต้นกำเนิดจิตวิญญาณของญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด PDF ของเส้นทางตัวอย่าง

สร้าง เส้นทาง ของฉัน

ท่องเที่ยวมรดกโลกและไปเยือนอิเซะที่เป็น"บ้านเกิดและจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

วันที่ 1・คานาซาวะ (พักค้างคืนที่คานาซาวะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่คานาซาวะ [เช่นสวนเคนโระคุ (สัมผัสประสบการณ์สวมชุดกิโมโนเดินเล่น ต้องชมการประดับไฟยุคิซึริ) สวนปราสาทคานาซาวะ ถนนร้านชาฮิกะชิ สัมผัสประสบการณ์ทำขนมญี่ปุ่น การปิดทองคำเปลว ตลาดเมืองโอมิ] อาหารคากะ ปูคาโนะ ขนมญี่ปุ่น เป็นต้น
วันที่ 2・คานาซาวะ ▶ มรดกโลก "โกคายามะ“ "ชิราคาวาโกะ" ▶ ทาคายามะ (พักค้างคืนที่ทาคายามะ)แสดงรายละเอียด
คานาซาวะ → เดินเล่นที่มรดกโลก "โกคายามะ“ "ชิราคาวาโกะ" → เดินเล่นที่ทาคายามะ [อย่างเช่นบ้านเมืองสมัยเก่า หอจัดแสดงขบวนแห่เทศกาล ทาคายามะ หมู่บ้านฮิดะมินโซะคุ "ฮิดะโนะซะโตะ“ สัมผัสประสบการณ์ลองชิมสุราและโรงหมักสุรา] เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ ทาคายามะราเมน เป็นต้น
วันที่ 3・ทาคายามะ ▶ ชินโฮทาคะ ▶ คามิโคจิ ▶ มัตสึโมโตะ (พักค้างคืนที่มัตสึโมโตะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่ทาคายามะ [เช่นตลาดเช้า] → เดินเล่นที่ชินโฮทาคะ [หมู่บ้านบ่อน้ำร้อน โอคุฮิดะ "สัมผัสประสบการณ์ ลอยฟ้า ที่ชินโฮทาคะโรปเวย์"] → เดินเล่นที่คามิโคจิ → เดินเล่นที่มัตสึโมโตะ เนื้อวัวฮิดะ แป้งย่างโอยาคิ ชินชูโซบะ เป็นต้น
วันที่ 4・มัตสึโมโตะ ▶ นากาโนะ ▶ ชิกะโคเกง (พักค้างคืนที่นากาโนะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่น ที่มัตสึโมโตะ [เช่นปราสาทมัตสึโมโตะ] → เดินเล่นที่นากาโนะ [เช่นวัดเซนโคจิ พิพิธภัณฑ์โทะกะคุชิ นินจา] → เดินเล่นที่ชิกะโคเกง [เช่นสวนลิงจิโกะคุดะนิ] → นากาโนะ โซบะเซนโคจิจิมาจิ แป้งย่างโอยาคิ เห็ด เป็นต้น
วันที่ 5・นากาโนะ ▶ สึมาโกะจูคุหรือมาโกเมะ ▶ อินุยามะ (พักค้างคืนที่นาโกยะ)แสดงรายละเอียด
นากาโนะ → เดินเล่น ที่สึมาโกะจูคุ หรือมาโกเมะ → เดินเล่นที่อินุยามะ [เช่นปราสาทอินุยามะ สัมผัสประสบการณ์ KARAKURI] → นาโกยะ โกเฮโมจิ เกาลัดคินตัน เป็นต้น
วันที่ 6・นาโกยะ ▶ นากาชิมะรีสอร์ท (พักค้างคืนที่นากาชิมะรีสอร์ท)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่นาโกยะ [เช่น ปราสาทนาโกยะ ศาลเจ้าอะซึตะ โอเอซิส 21 เสาส่งสัญญาณทีวี อาคารที่ระลึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของโตโยต้า โนะริทะเคะโนะโมะริ] → เดินเล่นที่นากาชิมะรีสอร์ท [เช่นนากาชิมะสปาแลนด์ นะบะนะโนะซะโต จัสท์ดรีมนากาชิมะ] อาหารนาโกยะ (ข้าวหน้าปลาไหลฮิตสึมาบูชิ หมูทอดมิโซะคัตสึ อุด้งตุ๋นมิโซะ ปีกไก่ทอด คิชิเมน เป็นต้น)
วันที่ 7・นากาชิมะรีสอร์ท ▶ อิกะ ▶ อิเซะ (พักค้างคืนที่โทบะ)แสดงรายละเอียด
นากาชิมะรีสอร์ท → เดินเล่นที่อิกะ [เช่นพิพิธภัณฑ์นินจาอิกะ (สัมผัสประสบการณ์ การเป็นนินจา) ปราสาทอิกะอุเอะโนะ] → เดินเล่นที่อิเซะ [เช่นศาลเจ้าอิเซะ โอะคะเกะโยะโคะโจ อาคารเซนกู ฟุตะมิกะอุระ] → โทบะ เนื้อมัตสึซะกะ อุด้งอิเซะ เทะโคเนะซูชิ โทบะเบอร์เกอร์ โมจิอาคาฟุกุ เป็นต้น
วันที่ 8・โทบะ ▶ คุมะโนะหรืออิวะเซะ (พักที่คุมะโนะหรืออิวะเซะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่โทบะ [เช่นเกาะหอยมุกมิคิโมะโตะ (ทำเครื่องประดับ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โทบะ สัมผัสประสบการณ์อะมะโคะยะ (ผู้หญิงที่มีอาชีพงมหอยมุก) อาคารกล่องดนตรี โทบะ (ทำกล่องดนตรี) ศาลเจ้าชินเมฉะ (อิชิกะมิซัง)] → คุมะโนะหรืออิวะเซะ หอยนางรม กุ้งอิเซะ ซุชิเมะฮะริ
วันที่ 9・คุมะโนะหรืออิวะเซะ (ถนนสายเก่าคุมะโนะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นถนนสายเก่าคุมะโนะ [เช่นถนนสายเก่าคุมะโนะ เส้นอิเซะ (เดินด้วยการเลือกจาก 17 เส้นทาง)]

วิธีการเดิน ของเส้นทาง นอสทัลจิค (เส้นทางตัวอย่าง)

 • 1day
 • 2day
 • 3day
 • 4day
 • 5day
 • 6day
 • 7day
 • 8day
 • 9day

จุดที่แนะนำ ของเส้นทาง นอสทัลจิค

ดูเส้นทาง อื่น ๆ

Dragon Course

"เส้นทางที่เป็นสัญลักษณ์ ของโชริวโด"
เปรียบเสมือน การเอาคาบสมุทรโนโตะ
ดั่งหัวของมังกร ที่กำลังทะยาน

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ่นในอดีต เป็นเส้นทาง
ที่จะได้สัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

Great Nature Course

เส้นทางที่สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
และการจัดการของ "ธรรมชาติ"
อย่างเช่นอัลไพน์ แนวหิน ทะเลสาบเก่าแก่

Ukiyo-e Course

เส้นทางที่สัมผัสประสบการณ์
การสร้างสรรค์ผลงานและปราสาทของซามุไร
ในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

เสนอทางหลวงสายหลัก

 • DASHI FLOATS & KARAKURI Story
 • SAKE Story
 • SAMURAI Story
 • MONOZUKURI Story

ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม

 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม นางสาวเรียวโกะนากาโนะ
 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม คุณเอบุนเอ
 • ตามรอย ความสุดยอด ของอิเซะชิมะ
 • ข้อมูล การเดินทาง
 • ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์
 • Shoryudo คืออะไร?
 • Shoryudo Free Wi-Fi Infomation

scroll