ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์

TOP > ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์

昇龍道4コース

Dragon Course

"เส้นทางที่เป็นสัญลักษณ์ ของโชริวโด"
เปรียบเสมือน การเอาคาบสมุทรโนโตะ
ดั่งหัวของมังกร ที่กำลังทะยาน

Great Nature Course

เส้นทางที่สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
และการจัดการของ "ธรรมชาติ"
อย่างเช่นอัลไพน์ แนวหิน ทะเลสาบเก่าแก่

Ukiyo-e Course

เส้นทางที่สัมผัสประสบการณ์
การสร้างสรรค์ผลงานและปราสาทของซามุไร
ในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ่นในอดีต เป็นเส้นทาง
ที่จะได้สัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

เสนอทางหลวงสายหลัก

ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม

  • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม 中野良子氏
  • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม คุณเอบุนเอ
  • ตามรอย ความสุดยอด ของอิเซะชิมะ
  • ข้อมูล การเดินทาง
  • ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์
  • 昇龍道とは
  • 昇龍道