Dragon course

【เส้นทาง Dragon】

TOP > Dragon Course

เส้นทางมังกรคือ

แหล่งท่องเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
คอร์สโชริวโดเป็นคอร์สที่ตัดขวางจากใต้ขึ้นเหนือกลางหมู่เกาะญี่ปุ่น ที่กล่าวได้ว่าเป็น
"คอร์สที่มีรูปลักษณ์เป็นมังกร" เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมังกร
ที่กำลังทะยานจากบริเวณเมืองใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้อย่างนาโกยะขึ้นสู่ท้องฟ้า
ที่ซึ่งคุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับบ่อหน้าร้อนชื่อดังอย่างบ่อน้ำร้อนเกะโระและบ่อน้ำร้อนวาคุระ
และจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น หัตถกรรมทองคำเปลว ช่างฝีมือทำดาบซามูไร ขบวนแห่ตุ๊กตาคะระคุริ
และงานเทศกาล เป็นต้น โดยเริ่มจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านพื้นที่ภูเขาสู่ด้านของทะเลญี่ปุ่น
มาสัมผัสธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย บ้านเมือง อาหารการกิน และวัฒนธรรมด้วยกัน

ดาวน์โหลด PDF ของเส้นทางตัวอย่าง

สร้าง เส้นทาง ของฉัน

เชิญชวนให้มาสัมผัสกับธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

วันที่ 1・นาโกยะ (พักค้างคืนที่นาโกยะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่นาโกยะ [เช่น ปราสาทนาโกยะ โอเอซิส 21 เสาส่งสัญญาณทีวี ย่านร้านค้าโอสุ ศาลเจ้าโอสุคันนง อาคารที่ระลึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของโตโยต้า โนะริทะเคะโนะโมะริ] อาหารนาโกยะ (ข้าวหน้าปลาไหลฮิตสึมาบูชิ หมูทอดมิโซะคัตสึ อุด้งตุ๋นมิโซะ ปีกไก่ทอด คิชิเมน เป็นต้น)
วันที่ 2・นาโกยะ ▶ อินุยามะ ▶ เซคิ ▶ มิโนะ ▶ กุโจ ▶ เกะโระ (พักค้างคืนที่เกะโระ)แสดงรายละเอียด
【เส้นทาง 1】นาโกยะ → เดินเล่นที่อินุยามะ [เช่นปราสาทอินุยามะ สัมผัสประสบการณ์ KARAKURI] → เดินเล่นที่เซคิ [เช่นพิพิธภัณฑ์ดาบโบราณเซะคิ อาคารจัดแสดงของมีคม] → เดินเล่นที่มิโนะ [เช่นดูบ้านเมืองที่อุดะสึโนะอะงะรุและที่อาคารจัดแสดงกระดาษญี่ปุ่น (สัมผัส ประสบการณ์การทำกระดาษญี่ปุ่น)] → เกะโระ
【เส้นทาง 2】นาโกยะ → เดินเล่นที่อินุยามะ [เช่นปราสาทอินุยามะ สัมผัสประสบการณ์ KARAKURI] → เดินเล่นที่กุโจ [เช่นสถานจัดแสดงกุโจฮะจิมัง สัมผัสประสบการณ์ทำอาหารตัวอย่าง] → เกะโระ ปลาอะยุ ไก่ผัดเคอิจัง เป็นต้น
วันที่ 3・เกะโระ ▶ ทาคายามะ (พักค้างคืนที่ทาคายามะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่บ่อน้ำร้อนเกะโระ [เช่นบ่อน้ำร้อนแช่เท้า หมู่บ้านเกะโระออนเซ็นกัสโช] → เดินเล่นที่ทาคายามะ [อย่างเช่นบ้านเมืองสมัยเก่า สะพานนะคะบะชิ หอจัดแสดงขบวนแห่เทศกาลทาคายามะ หมู่บ้านฮิดะมินโซะคุ "ฮิดะโนะซะโตะ" สัมผัสประสบการณ์ลองชิมสุราและโรงหมักสุรา] เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ ทาคายามะราเมน เป็นต้น
วันที่ 4・ทาคายามะ ▶ โทยามะหรือทาคาโอกะ (พักค้างคืนที่โทยามะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่ทาคายามะ [เช่นตลาดเช้า] → เดินเล่นที่โทยามะหรือทาคาโอกะ [เช่นสวนฟุกันอุนกะคันซุย วัดซุยริวจิ เมืองคะนะยะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทาคาโอกะ ชมโรงงานหล่อเหล็ก] ซูชิจากอ่าวทาคายามะ อาหารสมุนไพร เป็นต้น
วันที่ 5・โทยามะ ▶ คานาซาวะ (พักค้างคืนที่คานาซาวะ)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่คานาซาวะ [เช่นสวนเคนโระคุ สวนปราสาทคานาซาวะ ถนนร้านชาฮิกะชิ สัมผัสประสบการณ์ทำขนมญี่ปุ่น การปิดทองคำเปลว หอศิลปศตวรรษที่ 21] อาหารคากะ ปูคาโนะ ขนมญี่ปุ่น เป็นต้น
วันที่ 6・คานาซาวะ ▶ บ่อน้ำร้อนวาคุระ (บ่อน้ำร้อนวาคุระที่พัก)แสดงรายละเอียด
เดินเล่นที่คานาซาวะ [เช่นที่ตลาดโอมิ] → เดินเล่นที่บ่อน้ำร้อนวาคุระ [เช่าจักรยานปั่นเล่น เดินท่ามกลางแสงจันทร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโนะโทะจิมะ] โนโตะด้ง เป็นต้น
วันที่ 7・อน้ำร้อนวาคุระ ▶ วาจิมะแสดงรายละเอียด
อน้ำร้อนวาคุระ → เดินเล่นที่วาจิมะ [เช่นตลาดตอนเช้า หอจัดแสดงคิริโกะ สัมผัสประสบการณ์การระบายสีวาจิมะ นาขั้นบันไดชิโระโยะเนะเซนไมดะ]

วิธีการเดิน องเส้นทางมังกร (เส้นทางตัวอย่าง)

 • 1day
 • 2day
 • 3day
 • 4day
 • 5day
 • 6day
 • 7day

จุดที่แนะนำ ของเส้นทางมังกร

ดูเส้นทาง อื่น ๆ

Dragon Course

"เส้นทางที่เป็นสัญลักษณ์ ของโชริวโด"
เปรียบเสมือน การเอาคาบสมุทรโนโตะ
ดั่งหัวของมังกร ที่กำลังทะยาน

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ่นในอดีต เป็นเส้นทาง
ที่จะได้สัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

Great Nature Course

เส้นทางที่สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
และการจัดการของ "ธรรมชาติ"
อย่างเช่นอัลไพน์ แนวหิน ทะเลสาบเก่าแก่

Ukiyo-e Course

เส้นทางที่สัมผัสประสบการณ์
การสร้างสรรค์ผลงานและปราสาทของซามุไร
ในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

เสนอทางหลวงสายหลัก

 • DASHI FLOATS & KARAKURI Story
 • SAKE Story
 • SAMURAI Story
 • MONOZUKURI Story

ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม

 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม นางสาวเรียวโกะนากาโนะ
 • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม คุณเอบุนเอ
 • ตามรอย ความสุดยอด ของอิเซะชิมะ
 • ข้อมูล การเดินทาง
 • ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์
 • Shoryudo คืออะไร?
 • Shoryudo Free Wi-Fi Infomation

scroll