ข้อมูล การเดินทาง

TOP >  二次ข้อมูล การเดินทาง

アクセスマップ

高速バス

タクシー

Introducing great ticketing for foreign travelers. The Chubu, central region, is located in between Tokyo and Kyoto, Osaka, and if you take advantage of these tickets, you can travel at very reasonable prices.

Japan Rail Pass.

Traveling all over Japan by rail is convenient with a Japan Rail Pass. Get unlimited passage on all JR lines, Bullet Trains and JR busses. From only 29,110 yen for a 7 day pass.

Central Nippon Expressway Pass

Renting a car for traveling is convenient with free tickets for the freeways! Take to the roads of the Central Japan regions extensive highway system with 2 day passes from 5,000 yen.

Nagoya Toku Navi

By presenting a One-Day Pass used that day, you can receive discounts or special offers at participating restaurants and facilities. For more information about participating facilities, see the “Nagoya Toku Navi” link below.

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

Convenient and a great deal travel through the World Heritage Shirakawa-go, Takayama, Toyama, Kanazawa and Fukui area by unlimited use of JR express trains and buses. Explore the world widely famous scenic area starting from Nagoya or Osaka. 5 day pass from only 14,000 yen.

Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass

Convenient and a great deal travel through Ise/Toba, the World Heritage Kumano Kodo, Wakayama and Nara area by unlimited use of JR express trains and buses. Explore the mythical area full of attractive tourist destinations, starting from Nagoya or Osaka. 5 day pass from only 11,000 yen.

Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini

Convenient and a great deal trip to see the glorious Mt. Fuji just as you imagine it. Explore the area by unlimited use of multiple transport means such as JR trains, private railways, ferry boats and buses with just a single Pass. 3 day Pass from only 4,500 yen.

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

Convenient and a great deal travel to the spectacular Tateyama Kurobe Alpine Route. Explore also the attractive nearby areas such as Takayama, Matsumoto and more with just a single Pass starting from Nagoya. 5 day Pass from only 17,500 yen. (Seasonal offer between April - November)

Kintetsu Rail Pass

Take advantage of the Kintetsu rail network. Convenient for unlimited travel around Osaka, Kyoto, Ise-Shima and Nagoya. 5 day pass from only 3,800 yen.

Kintetsu Rail Pass Wide

A Kintetsu Rail Pass Wide offers a great deal including complimentary coupons from the airport and to surrounding tourist attractions and facilities. 5 day pass only 5,800 yen.

HAMANAKO RAIL PASS(3days)

Includes one-way airport bus ticket from/to Nagoya Chubu International Airport, unlimited rides on buses and trains of 2 railways as well as Hamanako Cruise for three days! This is great opportunity for people using the Nagoya Chubu International Airport! 3 day pass only 4,800 yen.

Alps WIDE Free Passport

SHORYUDO Highway Bus Ticket

This ticket lets you ride highway buses connecting Nagoya, Takayama, Shirakawa-go, Kanazawa, and Toyama all you want and gives you free access to the airport. 3 day pass from only 7,000 yen.

SHORYUDO Highway Bus Ticket WIDE

This ticket lets you ride highway and route buses connecting the popular tourist sites in the SHORYUDO area all you want and gives you free access to the airport. 5 day pass from only 14,000 yen.

Hotel and Rail Excursion

Centrair Limousine

Travel in style between Chubu Centrair International airport and your hotel in Nagoya. Plenty of trunk room! One way trip, 1,200 yen.

Limousine Service

昇龍道4コース

Dragon Course

"เส้นทางที่เป็นสัญลักษณ์ ของโชริวโด"
เปรียบเสมือน การเอาคาบสมุทรโนโตะ
ดั่งหัวของมังกร ที่กำลังทะยาน

Great Nature Course

เส้นทางที่สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
และการจัดการของ "ธรรมชาติ"
อย่างเช่นอัลไพน์ แนวหิน ทะเลสาบเก่าแก่

Ukiyo-e Course

เส้นทางที่สัมผัสประสบการณ์
การสร้างสรรค์ผลงานและปราสาทของซามุไร
ในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ่นในอดีต เป็นเส้นทาง
ที่จะได้สัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น"

เสนอทางหลวงสายหลัก

ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม

  • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม 中野良子氏
  • ทูตโชริวโด แนะนำกิจกรรม คุณเอบุนเอ
  • ตามรอย ความสุดยอด ของอิเซะชิมะ
  • ข้อมูล การเดินทาง
  • ข้อมูลกิจกรรม และอีเวนท์
  • 昇龍道とは
  • 昇龍道